Følg oss på

 
 
virksomhetsplanHer kan du lese vår virksomhetsplan. Denne gjelder for 2 år av gangen. Nåværende versjon gjelder for perioden 2015 - 2017. 
 
Virksomhetsplanen skal gi Hurum kommune, ansatte, foreldre og andre samarbeidspartnere den nødvendige informasjon om innhold, organisering av det pedagogiske arbeidet i barnehagen og driftsform. Videre vil planen være til hjelp når personalet skal evaluere og videreutvikle arbeidet i barnehagen. Den skal gi foresatte nok kunnskap om barnehagen til at de kan komme med innspill og påvirke tilbudet som blir gitt til barna deres.
 
 
 
 
 
forklaring digital